Privacy Statement

Privacy Statement Enormail B.V. Laatst gewijzigd: 9 maart 2022 Versie: 1.3

Wij vinden het enorm belangrijk dat er zorgvuldig en correct met de privacy van onze gebruikers wordt omgegaan. Van alle bezoekers van www.enormail.eu, www.enormail.nl, www.enormail.be als wel de gebruikers van onze applicatie, zal Enormail B.V. (hierna Enormail genoemd) de privacy naleven en beschermen.

Doordat de verwerking van persoonsgegevens volledig gebeurt in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy die hierop van toepassing is, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, wordt de rechtsverhouding tussen jou en Enormail beheerst door Nederlands recht.

Enormail

Enormail, gevestigd aan Enormail B.V. De Entree 232 1101EE te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Enormail levert online E-mailmarketing software en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren verwerken wij je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

Enormail verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • Gebruik maakt van onze online software
 • Je inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • Contact opneemt met de helpdesk van Enormail

Daarnaast is het mogelijk dat Enormail via haar gebruikers persoonlijke gegevens van derden opslaat. Bijvoorbeeld contactinformatie en adresgegeven van relaties van onze directe gebruikers. Als afnemer van onze diensten ben je zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die je toevoegt. Zorg ervoor dat de eigenaren van deze gegevens op de hoogte zijn van ons privacy statement en weten waarvoor je deze gegevens opslaat en hoe deze door Enormail worden beveiligd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Enormail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en aan te melden met behulp van een e-mailadres en wachtwoord
 • Het leveren van support via onze helpdesk
 • Enormail verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Enormail bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het annuleren van je Enormail account worden je persoonlijke gegevens na maximaal 6 maanden na het stopzetten van je account verwijderd.

Het kan zijn dat je na het stopzetten van je account nog wel een nieuwsbrief van ons ontvangt. Deze kan je te allen tijde stopzetten door middel van de uitschrijflink die in elke mailing wordt meegezonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Enormail zal je persoonlijke data nooit verkopen of verhuren aan derden. Wel kan Enormail data verstrekken aan bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht voor diensten die verbonden zijn aan onze software. Hiervoor sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enormail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Voor een overzicht van partijen waarmee wij samenwerken en een verwerkersovereenkomst hebben gesloten kan je kijken op onze partners pagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienstverlening van Enormail is niet gericht op activiteiten waardoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Verder heeft onze website en/of dienstverlening niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enormail.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Enormail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk via info@enormail.eu.

Enormail heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@enormail.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Enormail zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Enormail gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Enormail maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website en hoe effectief onze marketing campagnes zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en we hebben maatregelen genomen dat deze gegevens op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers
 • Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren
 • Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies
 • De standaardinstelling om gegevens te delen met Google is uitgezet
 • Gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien Enormail mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Enormail dan kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@enormail.eu.

Probeer Enormail 30 dagen gratis

Tevredenheid Gegarandeerd 100%
 • Bereik gemakkelijk en snel meer klanten
 • Vergroot je impact én je omzet
 • Net zo simpel als een e-mail versturen
 • Bouw aan je klantrelaties
 • Opzeggen wanneer je wilt
 • Plezier om mee te werken

Enormail is in het Nederlands

In het Nederlands

En van Nederlandse makelij. Enormail kan ook in het Engels

Enormail is volledig AVG/GDPR proof

AVG/GDPR proof

Jouw data en die van je contacten zijn veilig en blijven in Nederland.

Enormail levert uitstekende support

Uitstekende support

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 8,6!